Shopping cart

close
מספר טלפון להתקשרות: 077 123456

לקראת מסירת דירה?

לא חותמים בלי

בדיקות מבנה ברמה אחרת

house-checked

בדיקות מקיפות ויסודיות - להבטחת תמורה מלאה לכספך

מדידת השטח

התאמה בין מפרט חוזי למציאות בשטח

בטיחות הדירה

גובה ויציבות מעקות, ריצפת ׳אנטי-סליפ׳

ניזקי רטיבות

ציוד רגיש מזהה תחילת תהליכים, כשעוד קל לתקן

איכות הביצוע

טיב החיפויים, ריצוף מפולס, קירות ישרים ועוד

חשמל ותקשורת

נקודות חשמל ותקשורת ספירת מלאי ומיקום

מדידת שטח

שימוש במד לייזר מתקדם

דיוק ברמה של סנטימטרים

מדידה מפורטת של כל מרכיבי הדירה

כולל שטחים פתוחים, מרחב כניסה וכו׳

שטח הדירה משפיע ישירות על ערכה הכספי

בדוק מוודאת שקיבלת את מה ששילמת עבורו

בדיקה מקיפה למניעת תאונה עתידית

גובה מעקים, שיפוע רצפות, סכנת החלקה

השוואה למפרטי בטיחות רשמיים ולניסיון מצטבר

כל אי עמידה בתקן והמלצת שיפור מתועדת

מערכות חשמל (מנקודת מבט בטיחותית)

שקעים רופפים, סכנת התחשמלות, קצר

בטיחות הדירה

נזקי רטיבות

בדיקה מקיפה למניעת תאונה עתידית

גובה מעקים, שיפוע רצפות, סכנת החלקה ועוד

השוואה למפרטי בטיחות רשמיים ולניסיון מצטבר

כל אי עמידה בתקן והמלצת שיפור מתועדת

מערכות חשמל (מנקודת מבט בטיחותית)

שקעים רופפים, סכנת התחשמלות, קצר

בדיקה כוללת של איכות הגימור

רמת הביצוע של ריצופים, פתחים מערכות סניטציה ועוד

בדיקת וויזואלית של איכות החומרים

ניסיון מצטבר ומדידות מאפשרים זיהוי פגמים

השוואה לחוזה המכר ולתקנים רלוונטיים

ביצוע לקוי מסווג ומצולם

איכות ביצוע

חשמל ותקשורת

ספירה כמותית של שקעי החשמל על פי החוזה

אופציונלי: בדיקת מיקומים

בדיקת שקעי תקשורת

חיבורי רשת קויים, ֿכבלים / לווין

בדיקת שמישות (מיקום המאפשר שימוש)

התראה על שקעים שמוקמו קרוב למכשול

דוח יסודי ומפורט

דוח מקיף בשפה שכולם מבינים, כולל:

שאלות? צור קשר למידע נוסף

יפורסם בקרוב

כתובת:   לביצוע

מייל: info@badook.xpertlink.agency

Scroll To Top
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.