בדיקה חוזרת וליווי תיקוני קבלן

700.00

תיאור הבדיקה:

בדיקת חוזרת של דירה שנבדקה להבטחת שלמות ואיכות התיקונים המתבקשים

תיאור

תיאור הבדיקה:

הבדיקה כוללת את החלקים שנמצאו בהם ליקויים. מסופק דוח המסכם ומשווה לנדרש, כולל המלצה לתיקון נוסף במידה ונדרש

דרישות מקדימות
בדיקה מקיפה דורשת בדיקה מקדימה של חוזה המכר. ניתן להעלות עותק אלקטרוני לאתר או לשלוח במייל - ראה הנחיות בתום ההזמנה
קטגוריה: