בדיקה מותאמת צמודי קרקע

2,700.00

תיאור הבדיקה:

בדיקת כולל של דירת גן + מרתף או דירה צמודת קרקע כולל מרתף, כולל מפלס הכניסה (מבואה) ושטחים צמודים (גינה)

תיאור

תיאור הבדיקה:

הבדיקה כוללת את החלקים הבאים:

  • מדידת הדירה בדיוק מקסימלי, השוואה לחוזה מכר
  • בדיקת תופעות רטיבות וחשש מנזילות
  • בדיקת איכות הביצוע של המרכיבים השונים
  • בדיקת מרכיבים בטיחותיים והתאמה לתקנים
  • בדיקת מצאי שקעי חשמל ותקשורת

הדוח המסופק מכיל המלצות לתיעדוף התיקונים. לגבי ליווי נוסף להבטחת איכות ושלמות התיקונים ראה אופציה בהמשך

דרישות מקדימות
בדיקה מקיפה דורשת בדיקה מקדימה של חוזה המכר. ניתן להעלות עותק אלקטרוני לאתר או לשלוח במייל - ראה הנחיות בתום ההזמנה
קטגוריה: