בדיקת שטחים ציבוריים

200.00

תיאור הבדיקה:

בדיקת שטחים ציבוריים ליחדת דיור אחת (לרכישה יש להוסיף מספר יחידות כמספר הדירות בבנין / קומפלקס)

תיאור

תיאור הבדיקה:

הבדיקה כוללת את מרכיבי השטחים הציבוריים הנבדקים אל מול חוזה המכר, כולל מדידת גודל השטח, בעיות רטיבות ודליפות, ליקויי בטיחות, איכות ביצוע ונקודות אספקת חשמל כמתחייב

דרישות מקדימות
בדיקה מקיפה דורשת בדיקה מקדימה של חוזה המכר. ניתן להעלות עותק אלקטרוני לאתר או לשלוח במייל - ראה הנחיות בתום ההזמנה
קטגוריה: